The extraordinary period that whole world is experiencing now causes the events that shake the domination of spectacle and change the definition of daily life. The fact that the future is behind a cloud of dust, transforms the spectacle into a fragile layer between truth and society. This situation traps people to an indeterminate stillness in which they have to focus on their own existence. In this context, the Suspended Stillness series focuses on the daily spatiality of an infinite present.

A selection from Suspended Stillness series is exhibited between 15 October and 21 November 2020 in Akbank 38th Contemporary Artists Exhibition curated by Melih Görgün

Şu an tüm dünyanın deneyimlediği olağanüstü dönem, gösterinin egemenliği sarsan olayların yaşanmasına ve günlük yaşam tanımının da değişmesine sebep oluyor. Geleceğin büyük bir toz bulutunun ardında kalması, gösteriyi hakikatle toplum arasındaki kırılgan bir katmana dönüştürürken, insanları da kendi varoluşlarına odaklanmak zorunda kaldıkları, sonu belirsiz bir durağanlığın içine hapsediyor. Askıdaki Durağanlık serisi bu bağlamda sonsuz bir şimdinin gündelik mekansallığına odaklanıyor.

Other Works