When billboards, forcing the consumption-focused modern-day imagery in our faces with their glaring backgrounds, become ruins devoid of content, the void behind the reality becomes more visible. The installation Advertise Here makes you question the background of a reality that places itself behind the eye straining panels of mass culture and, once there, tries to hide the vacantness of its own image.

The installation was exhibited in group shows Sweet Little Lies at Plato Sanat in 2018 and Venue Atelier IV at Cermodern in 2017.

Günümüzün tüketim odaklı yapısına ait görselleri, ışıklı arka planları ile göze sokan billboardlar, içerikten yoksun kalıntılara dönüştüklerinde, gerçekliğin ardındaki boşluk daha görünür hale gelmektedir. Advertise Here yerleştirmesi, kitle kültürünün göz yorucu panolarının ardına yerleşen ve kendi imgesinin boşluğunu gizlemeye çalışan bir gerçekliğin arka planını sorgulatmaktadır.

Yerleştirme, 2018 yılında Plato Sanat'ta gerçekleşen Tatlı Küçük Yalanlar ve 2017 yılında Cermodern'de gerçekleşen Mekan Atölye IV grup sergisilerinde sergilendi.

Other Works