We live in an age where we’re under a constant barrage of visual imagery. Back lights that ensure that every image designed to direct our passions is visible 24/7 light our faces more than the sun. This light illuminates the content in front while at the same time trying to fill the void of the lack of a deeper truth behind the content. Backlit exposes this artificial reality that is brightly trying to prove its own existence, through the image of its non-existence, with that very same light.

The installation was exhibited in Akbank 36th Contemporary Artists Exhibition in 2018.

Backlit, 2018
Backlit Photo Installation
90 x 135 x 10 cm 
70 x 105 x 10 cm (2)

Görsel imge bombardımanının yoğun olduğu bir çağdayız. Tutkularımızı yönlendirmek için tasarlanmış bu imgelerin 7/24 görünür olmasını sağlayan arka aydınlatmalar, yüzümüzü güneşten daha çok aydınlatıyor. Bu ışık kaynağı, önündeki içeriği aydınlatırken, içeriğin ardındaki derin bir gerçekliğin yokluğunu da doldurmaya çalışıyor. Backlit var oluşunu en parlak haliyle kanıtlamaya çalışan bu yapay gerçekliği, kendi olmayışının imgesi üzerinden tekrar aynı ışıkla meydana çıkarıyor.

Fotoğraf yerleştirmesi 2018'de gerçekleşen Akbank 36. Günümüz Sanatçıları Sergisi'nde sergilendi.

Backlit, 2018
Arka Aydınlatmalı Fotoğraf Yerleştirme
90 x 135 x 10 cm
70 x 105 x 10 cm (2)

Other works

Back to Top