Billboards, made ubiquitous as to ensure the ceaseless maintenance of consumption, transform themselves into a piece of single-surface decoration, and the road as a whole into a film set, with a façade that only overlooks the road. Moving past the surface, the only thing to see is a heap of metal construction trying to keep up this illusion. The installation Hollow proposes an alternative means to pass through the illusory forepart. As much as it may be impossible to see beyond the surface while looking at it straight on, removing the content on display renders the void behind this illusion visible—even if only by a little.

The installation was exhibited in Venue Atelier V group show at Cermodern in 2018.

Tüketimin aralıksız devamını temin etmek amacıyla her yerde karşımıza çıkan billboardlar, sadece yola bakan yüzey alanları ile kendilerini tek yüzeyli bir dekora, yolun tamamını ise bir film setine dönüştürürler. Yüzeyin ardına geçildiğinde görülen şey ise sadece bu yanılsamayı ayakta tutmaya çalışan bir konstrüksiyon yığınıdır. Oyuk yerleştirmesi ön plandaki yanılsamanın ardına geçmek için bir alternatif önerir. Karşıdan bakıldığına yüzeyin ardını görmek mümkün olmasa da yüzeyin gösterdiği içeriğin aradan kalkması, bu yanılsamanın ardındaki gerçekliği bir parça da olsa görünür kılar.

Yerleştirme, 2018 yılında Cermodern'de Mekan Atölye V grup sergisinde sergilendi. ​​​​​​​

Other Works